Fraternie w Polsce:

Małe siostry

Mali bracia

Z radością przyjmiemy Was na wspólną modlitwę, posiłek przy „otwartym stole”, na „Szkołę Słowa”…

Fraternie blisko mnie.

Fraternie na świecie

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15) Małych braci i małe siostry można spotkać w wielu krajach…

Wszystkie fraternie.

Wspólnota

Jesteśmy małymi siostrami i braćmi, którzy oddają swe życie Bogu, aby modlić się i głosić Ewangelię…

Ciąg dalszy.

Scroll to Top