TREŚĆ

Niniejsza strona internetowa (www.communautedelagneau.org) jest własnością stowarzyszenia według prawa z 1901r. o nazwie Misja małych sióstr Baranka (Mission des petites sœurs de l’Agneau), którego siedziba znajduje się w Saint-Pierre, 11270 PLAVILLA, we Francji.

Odpowiedzialnym za publikację jest….

Celem publikowania tej Strony Internetowej jest dostarczanie informacji o działalności placówek Wspólnoty Baranka na świecie.

Projektant strony : Gilles FOURNAT – SIREN : 501 628 465

Hosting strony :
o2switch.com
224 Bd Gustave Flaubert
63000 Clermont-Ferrand

Zdjęcia : Wspólnota Baranka

Scroll to Top