„Powołanie” małego klasztoru

Promienie Światła Ewangelii w świecie

Skromne i niskie, z prostotą urządzone domy, we wszystkim odzwierciedlające Ewangelię, pełne światła pokory i ubóstwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa, z kaplicą w centrum, otwartą dla wszystkich.

„Powołaniem” małego klasztoru Baranka jest to, aby był miejscem przejrzystym, w którym widoczna jest Miłość Boża, wzywającym nas do przejścia z ciemności do światła, do życia w pokoju i braterskiej miłości.

Małe klasztory, zbudowane w sercu miasta czy na wsi, w samotności, są dla Wspólnoty miejscami, gdzie może ona prowadzić życie monastyczne, modląc się w ciszy. Są też miejscami formacji małych braci i sióstr, w których każdy karmi się Słowem Bożym.

Małe klasztory są także przystankiem w drodze dla tych, którzy je odwiedzają; są miejscem gościnnym, źródłem wody żywej, abyśmy wszyscy, bogaci i ubodzy, mogli razem poznawać szczęście płynące z Ewangelii.

Scroll to Top