Pomoc dla małych braci w Polsce

„Jałmużna jest wspaniałym darem dla tych,
którzy ją dają przed obliczem Najwyższego.” Tb 4, 11

……………………………………..

………………..…………………………………..

Jeśli chcecie wesprzeć nas materialnie możecie dokonać przelewu na konto:


nr konta: 94 1050 1142 1000 0024 3743 3333 PLN
nr IBAN: PL 94 1050 1142 1000 0024 3743 3333
nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Z dopiskiem: Mały Klasztor „Światłość Najświętszego Oblicza”

Dane kontaktowe:

Mali Bracia Baranka
Ul. Częstochowska 11B
CHOROŃ 42-360 PORAJ

Tel. (+48) 724 32 81 87

email : malibraciabaranka@wspolnotabaranka.org

……………..

Dziękujemy za modlitwę i wszelką pomoc!

Św. Józefie, opiekuj się nami i dziękujemy za wszystko!
Scroll to Top