Fraternie małe Siostry Baranka: Francja

Place post type.

Mały Klasztor « Światłość ubogich »

(+33) 3 21 54 28 11

Małe Siostry w Saint-Pierre

(+33) 4 68 60 53 11

Mały Klasztor « Światłość Betanii »

(+33) 5 61 52 68 61

Mały Klasztor « Światłość Niepokalanej »

(+33) 4 78 27 86 52

Mały Klasztor « Światłość świętego Spotkania »

(+33) 4 84 26 26 53

Scroll to Top